W TYM MIEJSCU NIEDŁUGO ZOBACZYSZ NOWĄ STRONĘ GALERII M²

HERE YOU WILL SEE A NEW M² GALLERY WEBSITE SOON

Galeria m² I m² Gallery

Oleandrów 6

00-629 Warszawa

galeria@m2.art.pl

+ 48 695 678 863

facebook

wtorki 14-19 I Tuesday 2 pm – 7 pm

czwartki 14-21 I Thursday 2 pm – 9 pm

piątki 14-19 I Friday 2 pm – 7 pm

soboty 12-16 I Saturday 12 pm – 4 pm

Reprezentowani artyści I Artists represented:

Jakub ADAMEK

Paweł DUNAL

Agnieszka KIELISZCZYK

Kamil KUSKOWSKI

Igor PRZYBYLSKI

Grzegorz SZTWIERTNIA

Marcin ZAWICKI

Trwa wystawa I Current exhibition:

Grzegorz Sztwiertnia

Tarczyce I Targoids [in Polish combination of “target” and “thyroid”]

21 lipca – 17 września 2016 I 21 July – 17 September 2016